Brexit Services

Als gevolg van de voorgestelde uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gedurende 2019 zal er een enorme onzekerheid ontstaan over de nieuwe regels en voorwaarden met betrekking tot het leveren van goederen en diensten aan klanten op het Europese vasteland, met name omdat het Withdrawal Agreement nog niet is ondertekend.

De transitie periode zal vermoedelijk tot en met 31 december 2020 duren, maar desondanks gaan wij ervan uit dat u wilt anticiperen, aangezien er een verre van denkbeeldige kans bestaat dat het Verenigd Koninkrijk opteert voor een harde no-deal Brexit waarbij het EU recht niet langer van toepassing is.

Portland Partners is uitgerust met de juiste mensen om u van dienst te zijn met aanwezigheid in Nederland, waarbij uw (juridische) status in de EU alle mogelijke negatieve consequentiesvan Brexit neutraliseert.

Wij voorzien u van een Nederlandse juridische entiteit die u toegang zal verschaffen tot alle EU voordelen, waarbij wij zo’n entiteit volledige zakelijke ondersteuning bieden.

Wij kunnen u voorzien van een NL IBAN bank rekening en nemen alle administratieve lasten voor onze rekening, inclusief - maar niet beperkt tot – de dagelijkse administratie, het boekhouden, de tussentijdse resultaten rekening en de statutaire jaarrekening, alsmede alle mogelijke fiscale verplichtingen die de vennootschap ten deel vallen.

Het is wat dat betreft zeer gunstig dat ons kantoor zich op de luchthaven Schiphol bevindt.

U kunt ten alle tijde contact met ons opnemen.