Melanie Segers-Frantzen

Melanie was na het afronden van haar studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden werkzaam als kandidaat-notaris bij Trenité Van Doorne. Daarna heeft ze met haar gezin een aantal jaren in het Caribisch gebied gewoond. Vervolgens was ze als compliance officer werkzaam bij een groot trustkantoor in Amsterdam, waarna ze aan de slag ging bij Portland Partners.

Melanie houdt van zeilen, golf en reizen.