MVO

Portland Partners heeft als doel om op een consciëntieuze manier met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) om te gaan, daarbij wordt gefocust op:

  • De commerciële ontwikkeling en groei van ons bedrijf. Als een organisatie geen bestaansrecht heeft, heeft het ook geen toegevoegde waarde;
  • Het waarborgen van de continuïteit van ons bedrijf en de financiële sector als geheel;
  • Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en groei van onze mensen door Permanente Educatie te faciliteren;
  • Het tonen van respect voor de juridische en ethische omgeving waarin ons bedrijf zich begeeft, meer specifiek: ons gedragen in lijn met compliance & integriteit, regelgeving & toezicht en de cliënt acceptatie procedure.
  • Het tonen van sociale betrokkenheid door het steunen van een of meer goede doelen en/of initiatieven.

 

Op basis van de bovengenoemde principes wil Portland Partners bijdragen aan het welzijn van mensen en de omgeving. Specifiek beogen we om het aanzien van de financiële sector te verbeteren en om de financiële sector in zijn geheel te verbeteren. “Het is niet regelgeving waar trustkantoren meer van nodig hebben, maar meer duidelijke waarden”.

Concluderend is Portland Partners altijd aan het beoordelen hoe en waar er binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarde aan ons bedrijf, onze mensen en onze sector kan worden toegevoegd.